Klimatyzację samochodową należy regularnie serwisować, raz w roku zaleca się wymianę filtra kabinowego, uzupełnienie czynnika chłodzącego(rocznie może go ubyć nawet 15 proc.). Ponadto trzeba oczyszczać układ z grzybów i bakterii (szczególnie parownik) – to właśnie one są przyczyną przykrego zapachu z nawiewu. W czasie standardowo wykonywanych przeglądów układu klimatyzacji sprawdzana jest ich szczelność oraz panujące w nim ciśnienie.

Aby zapewnić układowi pełną wydajność należy go co najmniej raz w roku serwisować – nieszczelna auto klimatyzacja powoduje dodatkowe zużycie paliwa i nie zapewnia przyjemnego chłodu. Im mniej czynnika w układzie, tym większe obciążenie sprężarki i większe zużycie paliwa. Wczesne wykrycie nieszczelności, niesprawności, braku czynnika chłodzącego i oleju mineralnego, a także uszkodzeń parownika, które mogą zniszczyć sprężarkę, pozwoli uniknąć wysokich kosztów napraw w przyszłości.

Podstawa corocznego serwisu to sprawdzenie szczelności układu. Metoda azotowa polega na wprowadzeniu przez stacje obsługi azotu. Jeżeli w układzie jest nieszczelność, azot zacznie się wydostawać. Nieszczelności najczęściej pojawią się na wężykach.

Następnie kontroluje się stan filtra osuszacza (filtra klimatyzacji), który chroni sprężarkę przed wilgocią. W sprawnym i szczelnym układzie filtr osuszacz wymienia się raz na dwa lata.

Podczas corocznego serwisu przeprowadza się odgrzybianie układu. Jego zadaniem jest usunięcie bakterii, grzybów i pleśni.

Podstawowymi elementami budowy każdego układu klimatyzacji są:

  • sprężarka – jej zadaniem jest przemieszczanie czynnika chłodzącego oraz zwiększanie jego ciśnienia i temperatury,
  • skraplacz – jest wymiennikiem ciepła, który odpowiada za odprowadzenie ciepła z czynnika chłodniczego przejętego przez parownik od powietrza z kabiny,
  • parownik – odbiera ciepło z powietrza dostarczonego z kabiny pojazdu oraz osusza je.

Najczęstszymi usterkami klimatyzacji są:

  • nieszczelność układu może doprowadzić do wycieku płynu chłodniczego oraz oleju smarującego kompresor – najczęściej powoduje to zepsucie się kompresora, który nie może pracować na sucho oraz jest bardzo wrażliwy na wszelkie zabrudzenia
  • awaria kompresora najczęściej oznacza konieczność jego wymontowania w celu dokonania naprawy lub wymiany na nowy
  • uszkodzenie chłodnicy klimatyzacji, chłodnica klimatyzacji jest jednym z elementów najbardziej narażonych na uszkodzenie.