PROCES REGENERACJI SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ:

  • Demontaż napędu sprężarki
  • Mycie sprężarki
  • Piaskowanie
  • Sprawdzenie szczelności sprężarki
  • Demontaż sprężarki na poszczególne części składowe
  • Wymiana zużytych elementów eksploatacyjnych: łożysk, tarcz sprzęgłowych, uszczelnień, zaworów, kół pasowych
  • Sprawdzenie sprawności i przydatności poszczególnych elementów
  • Montaż sprężarki
  • Procedury testowe kontroli jakości
  • Montaż napędu

Sprężarka poddana procesowi regeneracji nie odbiega jakością i żywotnością od nowych sprężarek. Ze względu na wykorzystanie części oryginalnych, jak i zamienników jego cena nie przekracza 50% wartości nowej oryginalnej sprężarki. Pozwala to na obniżenie kosztów napraw i obsługi coraz powszechniej stosowanych układów klimatyzacji samochodowych.